Studiestugan och läxhjälp

iPhone Image 621813

Studiestugan är till för er elever på Sfi. Där kan du studera extra, innan eller efter lektioner. Du kan också få hjälp med din lärplatta där.

På onsdagar finns också möjlighet till läxhjälp i S4 kl. 12-16. Dit kan du gå och få hjälp med dina läxor eller studera i Lunis.