Studie- och yrkesvägledare

På CVL Hammar arbetar studie- och yrkesvägledaren Karin Andersson. Om du har frågor kring utbildningar, arbete eller något speciellt yrke så kan du prata med vår studie- och yrkesvägledare Karin Andersson:
karin.andersson@edu.sandviken.se
026-240657

Här kan du läsa om vad som händer efter Sfi.

Vad händer efter Sfi – D-nivå

Här kan du läsa om vilka yrkesutbildningar som du kan studera på CVL i Sandviken: 

CVLs yrkesutbildningar

Här finns information om olika yrken.

Här kan du titta på Arbetsförmedlingens yrkesfilmer!

Annons