Skriftlig färdighet kurs D

Checklista för skriftlig färdighet kurs D

  • Stor bokstav och punkt
  • Stavning
  • Bra struktur (inledning, huvuddel, avslutning)
  • Variation i ordförråd (ord som passar till ämnet)
  • Variation i meningsbyggnad (olika fundament i meningarna)
  • Verb (rätt form, tempus och plats)
  • Huvudsatser (rätt ordföljd, utvecklade)
  • Bisatser (rätt bisatsinledare och tillsammans med huvudsats)
  • Adjektiv (böj rätt efter substantivet)

Här kan du se en sammanfattning av de olika texttyperna som man studerar på kurs D: Texttyper – Kurs D

På kurs D ska du skriva beskrivande, redogörande och argumenterande texter. Här kan du studera dessa texttyper.

Beskrivande text

Här kan ni läsa exempeltexter för beskrivande text som vi har skrivit tillsammans i klassrummet.

Mitt bostadsområde 1

Mitt bostadsområde 2

Att leva ett bra liv

Formellt brev

Exempel på olika inledningar

 

Redogörande text

Här kan ni läsa exempeltexter på redogörande texter som vi har skrivit tillsammans i klassrummet.

Nyttig mat

Återhämtning 

Träning

Argumenterande text

Här kan ni läsa exempeltexter på argumenterande texter som vi har skrivit tillsammans i klassrummet.

Ungdomar bör inte dricka alkohol

Att bo i en liten stad

Sfi behöver en cafeteria 

Barns rättigheter