Ordföljd i huvudsats och bisats

Här kan du studera ordföljd med hjälp av satsdelsschema för ordföljden i huvudsats och bisats. Du kan också studera filmerna.

ordföljd i huvudsats kurs d

ordföljd i bisats