Quizlet – nya ord

Här kan du studera nya ord som är bra att lära sig. Orden finns i Quizlet och även här i blogginlägget. Nästa vecka spelar vi Quizlet tillsammans på lektionen.

Här kan du studera nya ord i Quizlet.

ett avstånd – hur långt det är mellan platser

invånare – de människor som bor på en viss plats

klimat – väder, temperatur

en kust – ett lands gräns mot hav

en ö, -ar – landområde som på alla sidor omges av vatten

oförändrad – samma som förut

tur och retur – man åker till en plats och åker tillbaka

fler – mer

färre – mindre

Norden – länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island

värdigt liv – ett bra liv

glesbefolkat – där det bor lite folk

en förening – en organisation

medellivslängd – så gammal som man oftast blir i ett land

självständig – man får bestämma själv

delaktig – man får vara med och bestämma med andra

en koloni – ett land bestämmer över ett annat land, långt borta

Tisdag 29/1 – studera hemma

Tisdag 29/1 är det ingen lektion i skolan för kurs D. Ni ska studera hemma. Här är dagens uppgift:

Träna läsförståelse

Läs sidorna 1-3 (Förord och Arbetslivet i Sverige) i häftet Arbete som du har fått av mig.

Du har en speciell läxa i Unis där du ska träna att läsa statistik och diagram. Logga in på Unis och studera läxan.

Träna hörförståelse

Titta på första avsnittet i TV-programmet Svenska till varje pris. Det handlar om några personer som studerar Sfi. Vilka nya ord lär du dig av att titta på programmet? Skriv en kommentar i det här blogginlägget och berätta vilka nya ord som du har hört i filmen.

Nya ord – Arbetsliv

Träna nya ord för tema Arbetsliv i Quizlet.

Vi tränar orden på lektionen men du har också i läxa att fortsätta träna orden tills du kan dem bra. Du kan träna att:

  • uttala ordet
  • förstå vad ordet betyder
  • stava ordet
  • skriva ordet i en mening
  • läsa ordet i texter, t ex i häftet Arbete

På torsdag 31/1 spelar vi Quizlet tillsammans i klassrummet. Då ska du kunna orden bra.

A-kassa – skydd som gör att du kan pengar om du är arbetslös
anställningsbevis – papper med information om arbetstider, lön, semester och annat
arbetsgivare – anställer och betalar människor för att de arbetar
arbetsmarknad – arbeten som finns och de som vill arbeta inom ett yrke
arbetsmiljö – allt som påverkar dig på jobbet som ljud, ljus, maskiner och stress
arbetstagare – person som är anställd
avtal – något som personer eller företag har kommit överens om. Kan vara muntligt eller skriftligt
deltid – arbeta mindre än heltid t.ex. 75 procent
facket – förening för arbetstagare med samma yrke, i samma bransch eller med samma utbildning
heltid – jobbar ungefär åtta timmar per dag eller 40 timmar i veckan
jobba svart – en person som jobbar men inte betalar skatt
kollektivavtal – avtal för alla anställda på en arbetsplats eller inom en bransch
månadslön – pengar som en anställd person tjänar varje månad
pension – pengar som äldre får när de slutar arbeta

referens – person som känner dig och kan berätta hur du fungerar på jobbet
timlön – pengar som du tjänar för varje timme du arbetar
tystnadsplikt – att inte få berätta för andra om information du får på jobbet
vikariat – arbeta istället för en annan person som t.ex. är sjuk eller föräldraledig
yrke – arbete som du behöver utbildning för att ha t.ex. bussförare och sjuksköterska
arbetstid – tid du arbetar per dag eller per vecka