Fredag 31/5 – studera hemma

På fredag är det ingen lektion utan du ska studera hemma. Du ska fortsätta arbeta med Lunis. Du ska arbeta med Kurs D – Kap 8 Sverige nu och då – Uppgift 6 – Flytten till Amerika. På sidan 7 (i kapitel 8, uppgift 6) ska du förbereda en muntlig uppgift. På lektionen på tisdag 4/6 ska du muntligt beskriva en släkting som betyder eller har betytt mycket för dig. Du ska:
  • Berätta vem du vill prata om och hur ni är släkt.
  • Förklara vad det är som är så speciellt med den här personen.
  • Beskriva ett tillfälle som du och din släkting har delat tillsammans.
  • Du ska prata i 3 minuter.
För att få närvaro ska du ha gjort klart uppgiften i Lunis och beskriva en släkting på lektionen den 3/6. Titta på filmen för att få tips till den muntliga uppgiften:  

Tisdag 28/5 – studera hemma

Tisdag 28/5 är det ingen lektion i skolan. Du ska studera beskrivande text hemma. Börja med att titta på filmen som visar hur man skriver en beskrivande text. Titta på filmen flera gånger.

Du ska nu skriva en egen beskrivande text. Din uppgift är:

Skriv ett brev till en vän där du beskriver ditt besök på Smedsgården. Beskriv vad du tänkte innan besöket, vad du tänkte under besöket och vad du tänkte efter besöket. Beskriv också vad du gjorde under besöket och vad du tyckte om det.

Om du inte var med på studiebesöket kan du skriva om när du besökte någon annan plats.

När du är färdig med texten vill jag att du rättar texten själv, kontrollera grammatiken och stavningen. Ta med texten på lektionen tisdag 4/6.

Läxa fredag 24/5

På fredag är det ingen lektion utan du ska studera hemma. Du ska studera hörförståelse, läsförståelse och Lunis.

Du ska lyssna på SFI-podden.
1. Gå in på SFI-podd EU-val.
2. Skriv ner stödord när du lyssnar. Lyssna flera gånger
3. Skriv en kort sammanfattning i en kommentar i bloggen. Du ska skriva om vad kvinnorna tycker om EU och varför de tycker det.

Du ska också arbeta med nyheter.
1. Gå in på https://8sidor.se/.
2. Välj en nyhet som intresserar dig.
3. Läs nyheten (utan lexikon)
4. Läs nyheten igen.
5. Läs nyheten (med lexikon) och slå upp ord som är nya eller som du inte förstår.
6. Sammanfatta det viktigaste i nyheten i 3 meningar.
7. Skriv dina 3 meningar i en kommentar i bloggen.

När du är färdig kan du fortsätta studera i Lunis.

För att få närvaro måste du kommentera i bloggen.

 

Fredag 17/5 – skriva redogörande text

På lektionen på fredag ska vi träna på att skriva en redogörande text. Då ska vi skriva en redogörande text om hur det är att vara äldre i Sverige. Innan lektionen är det viktigt att du har läst följande kapitel i Lunis: Kurs D – 8. Sverige nu och då – lektion 9 Äldreomsorgen i Sverige (sida 1-3).

Du kan också studera hur man skriver en redogörande text genom att titta på den här filmen.

Läxa till tisdag 30/5 – skriv om din bok

Läxa till tisdag är att läsa klart den lättlästa boken som du har lånat. Du ska också skriva en kort bokrecension. Texten som du skriver ska innehålla:

  • Författare (den som skrivit boken)
  • Titel (bokens namn)
  • Sammanfattning av handlingen
  • Beskrivning av huvudpersonen/huvudpersonerna
  • Dina tankar och åsikter (om du tycker att boken var bra – berättar du varför. Om du tycker att boken var dålig – berättar du varför)
  • Avslutningsvis ger du ett betyg på boken, 1-5. 1 betyder dålig och 5 betyder jättebra.

Här kan du titta på en film som ger exempel på hur en bokrecension kan se ut och tips på vad som ska finnas i texten.